Học viện

7 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Học viện Âm nhạc Huế

Thừa Thiên Huế
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…

Học viện Báo chí và tuyên truyền

Hà Nội
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Ngành Ngôn ngữ Anh Đạt trình độ tiếng Anh từ…

Học viện Hải quân

Khánh Hòa
Giới thiệu Là ngôi trường quân đội có kỉ luật nghiêm minh và tiêu biểu…

Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên

Phú Yên
Giới thiệu Là một trong những phân hiệu của trường Học viện Ngân Hàng, Học…

Học viện quản lý giáo dục

Hà Nội
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc…

Học viện Tòa án

Hà Nội
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Giao tiếp được bằng ít nhất 1 ngôn ngữ. Chuẩn…

Trường Sĩ quan Không quân

Khánh Hòa
Giới thiệu Là một trong những ngôi trường quân sự đào tạo chuyên biệt về…