Cấu trúc Unless trong tiếng Anh

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc Unless trong tiếng Anh cũng như công thức, cách sử dụng và các lỗi dễ mắc phải khi sử dụng cấu trúc này.

1. Định nghĩa cấu trúc Unless

Unless trong tiếng Anh có nghĩa là không, trừ khi và nó được sử dụng với ý nghĩa phủ định. Trong các câu điều kiện, ta có thể thay thế If not thành Unless và ngược lại vì chúng có cùng cách sử dụng và mang nghĩa tương đồng với nhau.

Thêm một lưu ý nhỏ nữa là tuy Unless mang nghĩa phủ định nhưng nó lại được sử dụng trong câu khẳng định và đã có Unless thì trong mệnh đề chứa nó không bao giờ xuất hiện từ not.

 • Unless John returns this book to the library, he’ll have to pay a fine. (Nếu John không trả cuốn sách này cho thư viện, anh ta sẽ phải nộp tiền phạt.)
 • You will be seriously ill unless you stop smoking. (Bạn sẽ bị ốm nặng trừ phi bạn bỏ thuốc lá)

2. Vị trí của mệnh đề có chứa từ Unless

Khi sử dụng Unless trong câu điều kiện, ta không cần quan tâm đến vị trí của mệnh đề trong câu. Mệnh đề chứa Unless có thể đứng đầu câu và ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy hay đứng liền sau mệnh đề chính.

Eg:

 • Unless my sister had a terrible headache she wouldn’t be absent from her class. (Nếu chị của tôi không bị đau đầu nặng thì chị ấy sẽ không vắng học.)
 • Unless Peter studied hard, he could not get good marks. (Nếu Peter không chăm chỉ học tập, anh ấy sẽ không thể đạt được điểm cao.)
 • I will return to school soon unless there is a traffic jam. (Tôi sẽ quay lại trường sớm trừ khi tôi bị kẹt xe.)

3. Ta sử dụng cấu trúc Unless trong tiếng Anh khi nào?

Trong tiếng Anh, cấu trúc Unless có nhiều cách dùng khác nhau.

3.1. Ta sử dụng trong các loại câu điều kiện

Trong câu điều kiện loại 1, sử dụng cấu trúc Unless để diễn tả một sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Ta có thể sử dụng cả Unless và If not thay thế cho nhau.

Công thức: Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Eg:

 • You will fail the final exam unless you study hard. (Bạn sẽ rớt kì thi cuối khóa trừ khi bạn học tập chăm chỉ.)
 • You will fail the final exam if you do not study hard. (Bạn sẽ rớt kì thi cuối khóa trừ khi bạn học tập chăm chỉ.)

Trong câu điều kiện loại 2, cấu trúc Unless dùng để diễn tả một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại. Có thể sử dụng cả Unless và If not thay thế cho nhau.

Công thức: Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V

Eg:

 • She would not be late for the bus if she didn’t forget his luggage. (Cô sẽ không bị trễ xe bus nếu anh không để quên hành lý.)

Trong câu điều kiện loại 3, cấu trúc với Unless dùng để diễn tả tình huống đã không xảy ra trong quá khứ. Có thể sử dụng Unless thay thế cho If not và ngược lại

Công thức: Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3

Eg:

 • Unless Anna had walked in the rain yesterday, she would not have been sick. (Nếu Anna không đi bộ dưới cơn mưa vào hôm qua, cô ấy đã không bị ốm.)
 • If Anna had not walk in the rain yesterday, she would not have been sick. (Nếu Anna không đi bộ dưới cơn mưa vào hôm qua, cô ấy đã không bị ốm.)

3.2 Ta dùng cấu trúc Unless để đề xuất một ý kiến

Trong trường hợp sử dụng cấu trúc Unless như một đề xuất hoặc gợi ý, ta không được phép dùng If not để thay thế Unless. Và khi bạn muốn suy nghĩ lại về vấn đề đã nói, hãy thêm dấu “-“.

Eg:

 • I’ll hang out with my friends – unless I’m busy. (Tôi sẽ đi chơi với bạn của tôi trừ khi tôi bận.)
 • I will play video games with John – unless He invites me. (Tôi sẽ đi chơi game với John trừ khi anh ấy mời tôi.)

3.3. Ta dùng cấu trúc unless để thể hiện tính cảnh báo

Unless được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hay thúc giục một hành động nào đó cần phải được thực hiện ngay lập tức để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc.

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng If not. Tuy nhiên sắc thái biểu đạt sẽ không được bằng Unless.

Eg:

 • Unless she studies, she will fail the examination. (Nếu cô ấy không chịu học tập chăm chỉ, cô ấy sẽ bị trượt kì thi)

4. Những lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Unless

Trong mệnh đề có chứa Unless không bao giờ xuất hiện từ not. Nếu muốn sử dụng not thì ta phải thay bằng If.

Eg:

 • I will go to the supermarket If  my mother can not. (Tôi sẽ đi siêu thị nếu mẹ tôi không thể.)

Ta cũng không sử dụng Will/would trong mệnh đề chứa Unless

Eg:

 • Unless you go to sleep soon, you will be very tired. (Nếu bạn không ngủ sớm, bạn sẽ rất mệt mỏi)

Ta chỉ được sử dụng If not trong câu hỏi mà không được sử dụng Unless để thay thế

Eg:

 • What will happen if I late the train tomorrow? (Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trễ chuyến tàu ngày mai?)

Related Posts

Nhập bình luận