Giới thiệu

Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II được thành lập năm 1976, trường là trung tâm bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, học viên, nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực an ninh. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển trường cao đẳng An ninh Nhân dân đã đóng góp hàng ngàn học viên với đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng an ninh nhân dân của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh khác trong khu vực. Trường có địa chỉ tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Trinh sát An ninh