Giới thiệu

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. Tên Tiếng Anh của trường là “College of Technology and Industrial Management” (Trường Cao đẳng CTIM) là một trong những địa chỉ học Cao đẳng uy tín và hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đăng kí liên thông học lên Đại học hoặc học cùng lúc hệ cao đẳng và Đại học theo chương trình liên thông cùa các trường như Đại học kinh tế Tp.hcm, v.v.

Được thành lập từ hơn 20 năm trở về trước, Trường CTIM đang ngày càng khẳng định vai trò và uy tín của mình trong lĩnh vực đào tạo về các ngành học về tài chính, thương mại, tiếng Anh và các ngành khoa học kĩ thuật nền tảng.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Quản lý công nghiệp
  • Cơ khí
  • Điện – điện tử
  • Điện tử truyền thông
  • Công nghệ thông tin
  • Tiếng Anh