Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Bến Tre được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở 3 trường là Cao đẳng Sư phạm Bến Tre, Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Bến Tre và Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Bến Tre. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn trong các lĩnh vực từ giáo dục, công nghệ, kinh tế, kỹ thuật ở bậc cao đẳng đến các bậc thấp hơn. Cao đẳng Bến Tre hiện đang tọa lạc tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Ngoài ra trường còn có 2 cơ sở khác lần lược nằm tại phường 6 và phường Phú Khương đều thuộc thành phố Bến Tre.

Trường Cao đẳng Bến Tre hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Giáo dục mầm non
  • Tiếng anh
  • Tin học ứng dụng
  • Công nghệ kỹ thuật điện ,điện tử
  • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô
  • Kế toán
  • Quản trị kinh doanh
  • Việt Nam học
  • Chế biến và bảo quản thủy sản