Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thành lập năm 2007 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nằm cực Nam tổ quốc, Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được biết đến là một trong những ngôi trường năng động với hệ thống giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên, sinh viên trong tỉnh và ngoài tỉnh theo học. Trường có địa chỉ tại phường 6, thành phố Cà Mau. Ngoài ra, trường còn có cơ sở 2 hiện nằm tại phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau.

Trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Kế toán
  • Công nghệ thông tin
  • Tiếng Anh
  • Quản trị kinh doanh
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
  • Tin học văn phòng
  • Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ