Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp được thành lập năm 2000 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thành lập trên cơ sở nâng cấp cũng như sáp nhập các trung tâm sau đây: Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ – Tin học, Hướng nghiệp – Dạy nghề. Hoạt đến đến năm 2018, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Cao đẳng nghề Đồng Tháp đồng ý sáp nhập thành trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp với trụ sở chính nằm tại số 259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Chăn nuôi
  • Khoa học cây trồng
  • Bảo vệ thực vật
  • Dịch vụ thú y
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Quản trị kinh doanh
  • Công nghệ thông tin
  • Công nghệ thực phẩm