Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập năm 1977, vào thời kỳ đất nước bước vào những năm đầu giải phóng. Có tên gọi ban đầu là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây vào năm 1991. Đến năm 2003, trên cơ sở sáp nhập 2 trường là Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây và Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây thì trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây cũng từ đó được ra đời với nhiệm vụ đào tạo giáo dục từ bậc trung cấp đến cao đẳng, xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn nhằm phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Trường hiện có địa chỉ tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ và đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Dịch vụ thú y
 • Chăn nuôi
 • Kỹ thuật rau, hoa công nghệ hoa
 • Kế toán
 • Khoa học cây trồng
 • Tài chính ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Kỹ thuật chế biến món ăn
 • Quản lý đất đai
 • Công nghệ thực phẩm
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử