Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập năm 2006 trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có địa chỉ nằm tại ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Với nhiệm vụ đào tạo các học viên có chuyên môn trong các lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ từ bậc trung cấp đến cao đẳng.

Trường hiện đào tạo các ngành sau đây:

  • Tin học ứng dụng
  • Kế toán
  • Quản trị văn phòng
  • Quản trị kinh doanh
  • Tiếng anh
  • Công tác xã hội
  • Tài chính doanh nghiệp
  • Tài chính ngân hàng