Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long thành lập năm 1979, là ngôi trường có bề dày lịch sử trong công tác đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế trong khu vực. Trường hiện có địa chỉ tại số 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với chức năng đào tạo từ bậc sơ cấp đến cao đẳng.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Tiếng Anh
 • Việt Nam học
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Kế toán
 • Dịch vụ pháp lý
 • Tin học ứng dụng
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị văn phòng
 • Công nghệ thông tin
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Chế biến lương thực
 • Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
 • Công nghệ thực phẩm
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Thú y
 • Quản trị lữ hành
 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị đất đai