Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội được thành lập năm 2007, đây là trường đào tạo bậc cao đẳng theo mô hình doanh nghiệp. Tọa lạc tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo giáo dục và nghiên cứu các lĩnh vực như công nghệ, điện tử, v.v.. góp phần vào quá trình phát triển của đất nước.

Trường hiện đào tạo các ngành sau đây:

  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Điện công nghiệp
  • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa