Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Các ngành chuyên ngữ

 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5 điểm (Ngành tiếng Anh).
 • Chứng chỉ tiếng Hàn Topik cấp độ 4 do Viện giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc cấp hoặc kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức (Ngành tiếng Hàn).
 • Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT hoặc NAT – TEST cấp độ N3 (Ngành tiếng Nhật).

Các ngành không chuyên ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 350 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ tiếng Hàn Topik cấp độ 2 do Viện giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc cấp hoặc kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.
 • Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT hoặc NAT – TEST cấp độ N5.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ CNTT nâng cao do trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cấp.

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức có lịch sử trên 35 năm hình thành và phát triển kể từ khi thành lập vào năm 1984. Với mục tiêu trở thành một trong trường cao đẳng tiên phong trong hoạt động đào tạo nghề, giáo dục về khoa học – kỹ thuật và các công việc cơ khí, chế tạo máy phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp của Tp. HCM và khu vực miền Nam bấy giờ.

Với phương châm: “Luôn đổi mới để phát triển”, Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức tiếp tục vận dụng thời cơ và nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa cho thành phố và cả nước.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

 • Thiết kế đồ họa
 • Công nghệ thông tin
 • Truyền thông và mạng máy tính
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Chế tạo thiết bị cơ khí
 • Điện công nghiệp
 • Điện tử công nghiệp
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Kế toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Logistics
 • Kinh doanh thương mại
 • Quản lý siêu thị
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhà hàng
 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành