Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội thành lập năm 2009 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hiện có cơ sở chính nằm tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cùng với cơ sở 2, 3 nằm tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hưng Yên. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội hiện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiều thành tích giáo dục đạt được trong những năm qua, đây là ngôi trường được rất nhiều bạn trẻ theo đuổi.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Công nghệ thông tin
  • Kế toán
  • Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
  • Công nghệ thực phẩm
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô