Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành chuyên ngữ

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 550 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ APTIS trình độ B1.
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5 điểm.
 • Chứng chỉ TOEFL ( iBT>53 điểm).

Ngoại ngữ 2: 

 • Chứng chỉ tiếng Nhật N5.
 • Chứng chỉ tiếng Trung trình độ HSK 1.
 • Chứng chỉ tiếng Hàn trình độ Topik 1.
 • Chứng chỉ tiếng Pháp trình độ DELF 1.

Ngành không chuyên ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 300 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ APTIS trình độ A2.
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 3.5 điểm.
 • Chứng chỉ TOEFL ( iBT>40 điểm).
 • Chứng chỉ tiếng Nhật trình độ N5.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976 đến nay, trải qua nhiều thời gian phát triển và nâng cấp về cơ sở chất và các hoạt động đào tạo, giáo dục đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mảng giáo dục lĩnh vực kinh tế – thương mại – tài chính với nhiều sinh viên đạt chất lượng cao và có cơ hội tham gia nhiều chương trình trao đổi học bổng, du học nước ngoài.

Với mục tiêu chuẩn hóa chất lượng đầu vào và cho ra lò nguồn sinh viên có trình độ tiếng anh và kỹ năng làm việc thuần thục, các cơ sở giảng dạy của trường luông được cập nhật và cải tiếng trong gần chục năm trở lại đây với đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị từ thạc sĩ trở lên.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

NHÓM NGÀNH KINH TẾ

 • Kế toán
 • Tài chính – Ngân hàng

+ Tài chính – Ngân hàng
+ Đầu tư tài chính

 • Quản trị kinh doanh
  + Quản trị kinh doanh tổng hợp
  + Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị nhà hàng
 • Tiếng Anh

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ – ĐIỆN – ÔTÔ

 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
 • Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh)
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông (Viễn thông)
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • + Điện công nghiệp
  + Điện tử công nghiệp
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Công nghệ thực phẩm
  + Công nghệ thực phẩm
  + Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Công nghệ kỹ thuật hoá học

 • + Hoá hữu cơ
  + Hoá phân tích – Kiểm nghiệm
  + Hoá nhuộm
 • Công nghệ may
 • Công nghệ sợi – dệt
 • Công nghệ da giày
 • Công nghệ thông tin
 • Truyền thông và mạng máy tính