Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Năm 1963 trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu được thành lập với tên gọi đầu tiên là trường Công nhân kỹ thuật Khách sạn – Du lịch. Trường có địa chỉ tại 459 Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhóm ngành khách sạn và du lịch góp phần cho sự phát triển của ngành du lịch tại tỉnh và cả nước.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành thuộc hệ Cao đẳng và Trung cấp như sau:

  • Quản trị khách sạn
  • Hướng dẫn du lịch
  • Quản trị nhà hàng
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kỹ thuật chế biến món ăn
  • Quản trị lễ tân
  • Nghiệp vụ lễ tân
  • Nghiệp vụ lưu trú
  • Nghiệp vụ nhà hàng
  • Tiếng Anh