Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II được thành lập vào năm 1976 với mục đích tăng cường công tác đào tạo, giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cho hoạt động đóng tàu, sữa chữa tài biển và các ngành thuộc lĩnh vực thương mại, logictis, công nghiệp tàu biển.

Với lợi thế có cơ sở đào tạo thực tiễn, với đội ngũ giảng viên xuất thân từ các ngành nghề vận tải đường biển lâu năm và nhiều kinh nghiệm, trường là nơi để nhiều thế hệ sinh viên và người trẻ muốn gắn bó, theo đuổi ngành vận tải biển được thỏa màn đam mê và có cơ hội lựa chọn việc làm về sau.

Trường nằm tại số 33, Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

 • Điều khiển tàu biển
 • Điều khiển phương tiện thủy nội địa
 • Sửa chữa máy tàu thủy
 • Khai thác máy tàu thủy
 • Xây dựng cầu đường bộ
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Trắc địa công trình
 • Điện công nghiệp
 • Điện tử công nghiệp
 • Quản trị mạng máy tính
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Logistic
 • Công nghệ thông tin
 • Xây dựng công trình thủy