Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I có tiền thân là Trường Công nhân Cơ giới I thành lập năm 1968. Trường từ khi thành lập và đi vào hoạt động đã trải qua những lần đổi tên như Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông Vận tải I (1992); Trường TH Giao thông Vận tải Trung ương 1 (2004); Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I (2007); và chính thức mang tên Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I vào năm 2017. 

Trường hiện nằm tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực giao thông, vận tải và đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Vận hành máy thi công nền
 • Vận hành máy thi công mặt đường
 • Công nghệ ô tô
 • Sửa chữa máy thi công xây dựng
 • Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
 • Sửa chữa điện máy công trình
 • Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
 • Kỹ thuật chế biến món ăn
 • Tin học ứng dụng
 • Điện công nghiệp
 • Công tác xã hội
 • Hàn
 • Xây dựng cầu đường bộ
 • Điện dân dụng
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kế toán doanh nghiệp