Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III có tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật công trình được thành lập năm 1976. Sau đó, trường đã trải qua nhiều lần đổi tên như Trường Công nhân kỹ thuật 6 (1982), Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông vận tải III (1992), Trung học Giao thông vận tải Trung ương III (2004), Cao đẳng nghề Giao thông vận tải TW III (2007). Đến năm 2017, chính thức mang tên Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Với đội ngũ giảng viên ưu tú, chất lượng giảng dạy đạt chuẩn, Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo của mình trong gần 50 năm qua và hiện có địa chỉ tại số 73 Văn Cao, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay trường đào tạo các ngành sau đây:

  • Công nghệ ô tô
  • Điện công nghiệp
  • Vận hành máy thi công nền
  • Vận hành máy thi công mặt đường
  • Xây dựng cầu đường bộ