Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu có tiền thân là trường Trung học Kinh tế Minh Hải được thành lập vào năm 1984. Hơn 35 năm hình thành và phát triển, đến nay trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu là ngôi trường có chất lượng đào tạo hàng đầu tại Bạc Liêu với các khối ngành liên quan đến kinh tế, kỹ thuật. Trường hiện có địa chỉ tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Quản trị kinh doanh
  • Dịch vụ thú y
  • Quản trị văn phòng
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Kế toán