Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ có tiền thân là trường Canh Nông thực hành Cần Thơ được thành lập năm 1957. Sau đó trải qua các lần đổi tên như trường Nông Lâm Súc Cần Thơ (1963), trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ (1994) và đến năm 2004 chính thức được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ có địa chỉ nằm tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Tài chính ngân hàng
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
 • Quản lý siêu thị
 • Quản lý vận tải và dịch vụ Logistics
 • Quản lý và kinh doanh nông nghiệp
 • Kinh doanh thương mại
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Dịch vụ pháp lý
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thực phẩm
 • Chế biến và bảo quản thủy sản
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Bảo vệ thực vật
 • Chăn nuôi
 • Dịch vụ thú y