Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Tiếng Anh

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) – Hệ Cao đẳng Chính quy.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 600 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ IELTS 5.5 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ TOEFL (72 iBT).

Ngành tiếng Hàn

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) – Hệ Cao đẳng Chính quy.
 • Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 2 cấp 2.
 • Chứng chỉ tiếng Hàn KLAT 2 cấp 2.

Ngành Công tác xã hội

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) – Hệ Cao đẳng Chính quy.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ IELTS 3.0 điểm trở lên.

Các ngành khác

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) – Hệ Cao đẳng Chính quy.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ IELTS 3.0 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 1 cấp 2.
 • Chứng chỉ tiếng Hàn KLAT 1 cấp 2.
 • Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp 2.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tên giao dịch tiếng Anh: Ho Chi Minh City College of Economics) được thành lập vào năm 1989. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trường đã trở thành 1 địa chỉ uy tín về đào tạo khối ngành kinh tế, dịch vị, thương mại, quản trị du lịch và Ngôn ngữ quốc tế.

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được một hệ thống các đối tác chiến lược trong nước tập trung hỗ trợ học bổng, thực tập – thực tế cho sinh viên. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cũng là nhân tố quan trọng góp phần tích cực vào quá trình phát triển của Trường. Đến nay, Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác với hơn 20 trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thuộc các quốc gia trong khu vực về trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo và hợp tác nghiên cứu.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kinh doanh thương mại
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Logistics
 • Công nghệ thông tin
 • Quản lý công nghiệp
 • Quản trị Kinh doanh
 • Hướng dẫn du lịch
 • Quản trị khách sạn
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Công tác xã hội
 • Kế toán (Chất lượng cao)