Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Hoàn thành học phần Anh văn do trường quy định và thi lấy chứng chỉ tương đương trình độ A2 do trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng là trường Cao đẳng hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo về công nghệ, khoa học kỹ thuật dành cho sinh viên và có các hoạt động liên kết, đào tạo với nhiều trường trong nước và quốc tế. Sinh viên theo học tại Cao Thắng hoàn toàn có cơ hội nhận được các suất học bổng có giá trị để tiếp tục nâng cao tay nghề và gặt hái nhiều thành công cho sự nghiệp về sau.

Trường tọa lạc tại đường Huỳnh Thúc KHáng quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

 • Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
  • Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp
  • Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp
  • Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông
  • Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông
  • Chuyên ngành CNKT Viễn thông và mạng máy tính
  • Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
  • Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
 • Công nghệ Thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Chuyên ngành Mạng máy tính
 • Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)
 • Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
 • Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 • Kế toán