Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Là ngôi trường được hình và phát triển hơn chục năm với nhiều thành tích nổi bật và tập trung vào các chuyên ngành thuộc khối công nghiệp – kỹ nghệ lạnh – nhiệt điện trong sản xuất công nghiệp, Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ đang ngày phát triển và tạo được chỗ đứng trong công tác đào tạo hiện nay.

Với cơ sở vật chất được đảm bảo và giúp người học ứng dụng trong thực hành sẽ đảm bảo cho việc thực hành và trải nghiệm sâu hơn về các hoạt động trong sản xuất và nâng cao tay nghề, giúp các bạn có thể tăng giá trị bản thân khi bước vào thị trường lao động.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

 • Cắt gọt kim loại (Công nghệ kỹ thuật cơ khí)
 • Điện tử công nghiệp
 • Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
 • Điện công nghiệp
 • Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
 • Quản trị mạng máy tính
 • Thiết kế trang Web
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Logistics
 • Công nghệ ô tô
 • Quản tị nhà hàng
 • Hướng dẫn du lịch