Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế thành lập năm 1973 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hiện đang tọa lạc tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với gần 60 năm hoạt động, Cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế đã có vị trí vững chắc trong hệ thống giáo dục khu vực phía Bắc và là nơi đào tạo các thế hệ sinh viên phục vụ trong lĩnh vực y tế nước nhà.

Trường hiện đào tạo các ngành sau đây:

  • Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế
  • Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế
  • Kỹ thuật thiết bị Xét nghiệm y tế
  • Kỹ thuật thiết bị Cơ điện y tế
  • Kỹ thuật thiết bị Sản xuất dược
  • Lập trình máy tính
  • Điện công nghiệp
  • Điện tử công nghiệp