Giới thiệu

Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập năm 2008 với mục đích hướng đến đào tạo các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, quản trị, du lịch và các hoạt động phục vụ cho dịch tài chính, góp phần đem lại nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội và theo quy hoạch đào tạo lao động khu vực miền Trung.

Trường hiện tạo lạc tại 42-46 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng và đang có các chuyên ngành như sau:

  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán – Kiểm toán
  • Tài chính doanh nghiệp
  • Ngân hàng
  • Quản trị kinh doanh tổng hợp
  • Quản trị du lịch, khách sạn
  • Tin học kế toán
  • Thương mại điện tử