Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Quản trị khách sạn

 • Sinh viên năm thứ 2 trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ; chuyên ngành tiếng Anh các trường Cao đẳng, Đại học khác
 • Chứng chỉ C Quốc gia Tiếng Anh.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ TOEFL (Paper ≥480, CBT ≥160; IBT ≥55).
 • Chứng chỉ IELTS ≥4.5 điểm.

Các ngành khác

 • Sinh viên năm thứ 2 trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ; chuyên ngành tiếng Anh các trường Cao đẳng, Đại học khác
 • Chứng chỉ C Quốc gia Tiếng Anh.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ TOEFL (Paper ≥430, CBT ≥120; IBT ≥40).
 • Chứng chỉ IELTS ≥3.5 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn được thành lập năm 1991 với trụ sở chính nằm tại quận 10. Ngoài ra, trường còn sở hữu 2 cơ sở phụ là Cơ sở Kỳ Đồng (quận 3) và Cơ sở Tam Đảo (quận 10). Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc đào tạo đội ngũ chuyên môn về lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách sạn, v.v..

Hiện nay trường đào tạo các ngành sau đây:

 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch
 • Kỹ thuật chế biến món ăn