Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ thành lập vào năm 2008 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là ngôi trường có chức năng đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp có địa chỉ nằm tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Bảo vệ thực vật
 • Chăn nuôi
 • Chế biến thực phẩm
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Quản lý đất đai
 • Quản trị mạng
 • Thú y
 • Cấp thoát nước
 • Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước
 • Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ Sinh học
 • Công nghệ Thực phẩm
 • Chăn nuôi gia súc gia cầm
 • Chăn nuôi thú y
 • Chế biến thủy sản
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Khảo sát địa hình
 • Khoa học cây trồng
 • Nuôi trồng thủy sản nước ngọt
 • Trồng trọt – Bảo vệ thực vật
 • Xây dựng công trình thủy lợi