Giới thiệu

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II được thành lập năm 1977 theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II có trụ sở chính nằm tại quận 5 và cơ sở 2 nằm tại quận 12. Nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có đủ chuyên môn và nghiệp vụ để làm việc trong các lĩnh vực như báo chí, truyền thông, phát thanh, truyền hình khu vực phía Nam, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II đang từng ngày khẳng định được chất lượng giáo dục của mình.

Hiện nay trường đào tạo các ngành sau đây:

  • Báo chí
  • Quan hệ công chúng
  • Truyền thông đa phương tiện
  • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
  • Quay phim
  • Thiết kế đồ họa