Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ TOEFL iBT  có số điểm tương ứng 80 điểm.
  • Chứng chỉ IELTS 6.0 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

  • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT (Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) thành lập năm 2017 dưới sự liên kết hợp tác giữa Tổ chức giáo dục FPT và Tổ chức giáo dục Pearson. Nằm tại quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh, đây là cơ sở duy nhất của hệ thống trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT trong khu vực phía Nam. Mục tiêu đào tạo của trường trong tương lai là xây dựng một hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực vững mạnh cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Hiện nay trường đào tạo các ngành sau đây:

  • Công nghệ thông tin quốc tế
  • Quản trị kinh doanh quốc tế
  • Thiết kế đồ họa quốc tế