Giới thiệu

Là ngôi trường tư thục trực thuộc Tập đoàn Pegasus nhằm hướng đến lĩnh vực giáo dục và cung cấp nền tảng chất lượng đào tạo ở cấp độ quốc tế, chuẩn mực hội nhập toàn cầu dành cho học sinh, sinh viên. TRong suốt quá trình thành lập và giảng dạy học sinh, trường đã giúp hỗ trợ và cung cấp nguồn nhân lực có chuẩn tiếng anh, chuẩn tin học và các kỹ năng mềm đáp ứng cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Trụ sở của trường tại Hà Nội là ở Số 2/2C Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, phố Kim Mã, Ba Đình.

Hiện trường đang giảng dạy về ngành quản trị kinh doanh quốc tế.