Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sài Gòn thành lập từ năm 2001 với tên gọi đầu tiên là trường Kỹ thuật Tin học Sài Gòn. Nằm tại quận 12, đây là ngôi trường có thế mạnh đào tạo chuyên môn nguồn nhân lực ở các nhóm ngành chính là Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì Cao đẳng Sài Gòn chính là môi trường lý tưởng để nhiều bạn trẻ theo đuổi đam mê của mình.

Hiện nay trường đào tạo các ngành sau đây:

  • Công nghệ thông tin
  • Quản trị kinh doanh
  • Ngôn ngữ Anh
  • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống