Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Các ngành chuyên ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu (Ngành tiếng Anh).
 • Đạt trình độ tiếng Nhật tương đương bậc 3-4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Ngành tiếng Nhật).

Cách ngành không chuyên ngữ

 • Đạt chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ C (tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu cấp.
 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập năm 2000 sau khi trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển kể từ năm 1975. Với bề dầy kinh nghiệm giáo dục, Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên chất lượng cao cho tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và cả nước. Trường tọa lạc tại địa chỉ số 689 cách mạng tháng 8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành hệ cao đẳng và trung cấp như:

 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Tiểu học
 • Sư phạm Sinh học (chuyên ngành Giáo dục Thể chất)
 • Sư phạm Khoa học tự nhiên
 • Sư phạm Tin học
 • Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ phần mềm)
 • Tiếng Anh (Sư phạm tiếng Anh, tiếng Anh thương mại–Du lịch)
 • Tiếng Nhật (Sư phạm tiếng Nhật – Phiên, Biên dịch tiếng Nhật)
 • Kế toán
 • Quản trị văn phòng
 • Sư phạm Mầm non
 • Thiết bị trường học – Thư viện