Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Năm 1976 Trường Cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh được thành lập và trở thành trung tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên, giảng viên chất lượng cho nền giáo dục tỉnh Nhà. Trường tọa lạc tại hẻm 2 đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Hiện tại Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Giáo dục Mầm non
  • Giáo dục Tiểu học
  • Quản trị văn phòng
  • Công nghệ thông tin
  • Khoa học thư viện
  • Tiếng anh