Giới thiệu

Trường Cao đẳng Thống Kê II được thành lập năm 1976 là một trong 02 trường duy nhất trong cả nước đào tạo ngành thống kê hệ cao đẳng và trung cấp trực thuộc Tổng cục Thống kê. Trải qua hơn 40 năm trường Cao đẳng Thống kê II đang khẳng định vị trí của mình trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực thống kê. Trường nằm tại địa chỉ Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Thống kê doanh nghiệp
  • Tài chính doanh nghiệp
  • Phiên dịch tiếng anh thương mại
  • Marketing thương mại
  • Quản trị mạng máy tính
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Tiếng Anh
  • Logistics
  • Thiết kế web