Giới thiệu

Được thành lập từ những năm 1950, Trường Cao đẳng truyền hình là một trong những đơn vị chuyên trách và đào tạo các thế hệ về lĩnh vực truyền hình, quay phim và truyền thông cho đất nước. Trải qua hàng bao thăng trầm trong những lần di dời, đổi địa điểm, cải cách quy trình giảng dạy và tài liệu biên soạn, trường Cao đẳng truyền hình đã khẳng định được vị thế của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp truyền hình, tin tức cho doanh nghiệp, đài truyền hình theo nhu cầu.

Trường hiện có cơ sở tại Số 137 Trần phú -Thị trấn Thường Tín – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội với ác ngành nghề chuyên đào tạo như:

  • Truyền thông đa phương tiện
  • Quay phim
  • Công nghệ điện ảnh – truyền hình
  • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Tin học ứng dụng (Công nghệ sản xuất phim hoạt hình)
  • Đồ họa đa phương tiện (Thiết kế đồ họa)
  • Ngôn ngữ Anh