Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu  Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn được thành lập năm 2008 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Cơ sở chính của trường hiện nằm tại quận 12, và cơ sở 2 nằm tại quận Bình Tân. Đây là một trong những ngôi trường có thế mạnh đào tạo y dược hàng đầu khu vực Hồ Chí Minh với phương châm “giàu y đức, vững y thuật”.

Hiện trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Dược
  • Điều dưỡng
  • Hộ sinh
  • Kỹ thuật Phục hồi chức năng
  • Xét nghiệm y học