Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế An Giang có tiền thân là trường Y tế Trung cấp Long Xuyên được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 trường gồm Cán Sự Hộ Sinh Long Xuyên, Tá Viên Điều Dưỡng Long Xuyên và Cán Sự Điều Dưỡng Cần Thơ sau giai đoạn Miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước. Trường đào tạo 3 bậc chính quy gồm sơ cấp, trung cấp và cao đẳng với các ngành nghề thuộc lĩnh vực y tế. Cao đẳng Y tế An Giang hiện có địa chỉ tại số 20 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Dược
  • Điều dưỡng
  • Hộ sinh