Giới thiệu
Là một hệ thống thuộc hệ Bệnh viện Bạch Mai nổi tiếng trên cả nước, trường Cao đẳng y tế Bạch Mai là một trong những trường luôn có những điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để có thể giúp cho sinh viên khi theo học có cơ hội trải nghiệm thực tiễn và nâng cao tay nghề..

Những ngành mà trường đang đào tạo hiện nay là:

  • Dược
  • Điều dưỡng
  • Hộ sinh
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học
  • Kỹ thuật phục hồi chức năng