Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau có tiền thân là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Cà Mau được thành lập năm 2007. Có nền tảng vững chắc về đào tạo y tế, từ khi thành lập đến nay, trường Cao đẳng Y tế Cà Mau luôn phấn đấu trong sự nghiệp giáo dục của mình để đảm bảo chuyên môn cho nguồn nhân lực đầu ra của trường. Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau hiện có địa chỉ tại phường 8, thành phố Cà Mau.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Dược
  • Điều dưỡng