Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Các ngành không chuyên ngữ

 • Đạt chứng chỉ B tiếng Anh do Đại học An Giang cấp.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ TOEFL(400 PBT, 110 cBT, 35 iBT).
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5 điểm

Các ngành chuyên ngữ

Ngoại ngữ 2: Chứng chỉ tương đương trình độ B trở lên các ngôn ngữ khác (Pháp, Nga, Đức, Trung…) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học Tin học văn phòng MOS do Đại học An Giang tổ chức.
 • Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp.

Giới thiệu

Trường Đại học An Giang có tiền thân là trường Sư phạm Long Xuyên được thành lập năm 1970, vào thời điểm đó, Sư phạm Long Xuyên là trường Cao đẳng Sư phạm đầu tiên của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Đến năm 1999 thì trường Cao đẳng Sư phạm Long Xuyên được nâng cấp thành Đại học An Giang, tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục của mình. Ngoài khối ngành sư phạm, trường còn có thế mạnh đào tạo các ngành liên quan đến kỹ thuật, công nghệ và tập trung phát triển nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học An Giang hiện có địa chỉ tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên với các ngành nghề đào tạo sau đây:

 • Sư phạm: Toán; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý; Tiểu học; Mầm non; Tiếng Anh
 • Văn học
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán
 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Marketing
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Chăn nuôi
 • Khoa học cây trồng
 • Phát triển nông nghiệp
 • Bảo vệ thực vật
 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Sinh học ứng dụng
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Giáo dục chính trị
 • Luật
 • Triết học
 • Việt Nam học
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành tiếng Anh du lịch)