Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 600 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
  • Chứng chỉ TOEFL iBT/PBT/CBT có số điểm tương ứng 41/437/130 điểm.
  • Chứng chỉ IELTS 4.0 điểm.
  • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.
  • Chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

Chuẩn đầu ra Tin học

  • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
  • Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp.
  • Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hay Hệ thống thông tin quản lý hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho ngành an ninh, công tác giữ gìn trật tự nội bộ, Đảng và Nhà nước đã quyết định Trường Đại học An ninh nhân dân phát triển qua nhiều giai đoạn bắt đầu từ năm 1963. Sau đó Trường trải qua các giai đoạn đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của từng thời kỳ như sau: Trường Bổ túc Sĩ quan Công an nhân dân (1976-1984); Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II (1984-1989); Trường Đại học An ninh nhân dân cơ sở phía Nam (1989-1995); Phân hiệu Đại học An ninh nhân dân (1995-2001); Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân (2001-2003).

Từ tháng 7/2003 đến nay, chính thức trở thành trường Đại học độc lập của ngành Công an với tên gọi Trường Đại học An ninh nhân dân với nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học và là một trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành Công an. Lượng sinh viên tốt nghiệp được quy định theo thông báo của Bộ Công an hàng năm đi kèm với các quy định tuyển sinh chặt chẽ về phẩm chất chinh trị và sức khỏe.

Ngành đào tạo của Đại học An ninh nhân dân hiện nay sẽ gồm 2 phần là: Nghiệp vụ An ninh và Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an.