Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập năm 2006 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là ngôi trường có chức năng đào tạo các khối ngành khoa học, kỹ thuật thuộc bậc đại học và sau đại học cho học viên, sinh viên trong tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành lân cận. Hiện trường có địa chỉ tại phường 8, thành phố Bạc Liêu với cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy hiện đại.

Trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Công nghệ thông tin
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Kế toán
  • Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
  • Quản trị kinh doanh
  • Ngôn ngữ Anh
  • Bảo vệ thực vật
  • Chăn nuôi
  • Tài chính ngân hàng
  • Khoa học môi trường