Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 600 điểm (từ 2020)
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.
 • Chứng chỉ IELTS 5.0 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ quốc tế tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS)

Giới thiệu

Tiền thân của Trường Đại học Bách Khoa là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (TTQGKT) được thành lập ngày 29/6/1957 với nhiệm vụ “… đào tạo thanh niên các ngành học Cao đẳng Kỹ thuật cần thiết cho nền Kinh-Tế và Kỹ -Nghệ Quốc-Gia”.

Trải qua hơn nửa thế kỉ, Thương hiệu Trường Đại học Bách Khoa đã giữ vững
uy tín và trở thành ngọn cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Học ở Bách Khoa là một nền tảng tốt cho nhiều bạn trẻ trong việc thiết lập tư duy học và rèn luyện bản thân bởi quá trình học và tiếp thu khối lượng kiến thức rất lớn.


Nhà trường chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học bằng việc đổi mới cơ sở vật chất, giáo trình và cải tiến phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó tăng cường quy mô đào tạo sau đại học, hàng năm quy mô đào tạo sau đại học tăng 20 – 25%. Hiện nay Trường đã đào tạo 39 ngành thạc sĩ và 41 ngành tiến sĩ. Nhà trường chủ trương đẩy mạnh liên kết đào tạo với nước ngoài trong đào tạo đại học và sau đại học với nhiều trường đại học quốc tế, trong đó có các chương trình đi học, trao học bổng cho học sinh có thành tích tốt sang nước bạn học tập như Hàn quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức v.v

Hiện nay các ngành học mà Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh đang đào tạo bao gồm:

 • Khoa học Máy tính
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
 • Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Kỹ thuật Cơ điện tử
 • Kỹ thuật Dệt
 • Công nghệ May
 • Kỹ thuật Hóa học
 • Công nghệ Thực phẩm
 • Công nghệ Sinh học
 • Kỹ thuật Xây dựng
 • Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
 • Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy
 • Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển
 • Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
 • Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
 • Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
 • Kiến trúc
 • Kỹ thuật Địa chất
 • Kỹ thuật Dầu khí
 • Quản lý công nghiệp
 • Kỹ thuật Môi trường 
 • Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 • Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
 • Kỹ thuật Vật liệu
 • Vật lý Kỹ thuật
 • Cơ kỹ thuật
 • Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh)
 • Bảo dưỡng Công nghiệp
 • Kỹ thuật Ô tô
 • Kỹ thuật Tàu thủy
 • Kỹ thuật Hàng không
 • Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao)
 • Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao)
 • Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến)
 • Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao)
 • Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Chất lượng cao)
 • Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật Robot) (Chương trình chất lượng cao)
 • Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)
 • Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao)
 • Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao)
 • Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình Chất lượng cao)
 • Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao)
 • Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)
 • Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng (CT Chất lượng cao)
 • Vật lý kỹ thuật (Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh) (Chương trình Chất lượng cao)
 • Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Chương trình Chất lượng cao)
 • Kỹ thuật Hàng không (CT Chất lượng cao)
 • Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao tiếng Nhật)
 • Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng cơ điện tử – Chuyên ngành Bảo dưỡng công nghiệp (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. Thí sinh phải thỏa mãn điều kiện đăng ký xét tuyển của Phân hiệu)