Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
  • Chứng chỉ TOEFL (400 PBT, 4.0 iBT).
  • Chứng chỉ IELTS 4.0 điểm trở lên.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Là một trong những cơ sở đào tạo trình độ đại học lớn trên khu vực Tây Nguyên, Đại học Buôn Mê Thuột đang không ngừng nỗ lực để hiện đại hóa và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất,m kiện toàn đội ngũ giảng viên để có thể giúp cho sinh viên đang sinh sống tại khu vực có điều kiện học tập và tiếp thu kiến thức, nghiệp vụ các ngành liên quan đến y tế để hỗ trợ hệ thống hiện nay.

Trường có cơ sở tại 298 Hà Huy Tập, Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Các ngành chính được giảng dạy bao gồm:

  • Y khoa
  • Dược học
  • Điều dưỡng
  • Y tế công cộng