Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Năm 1976, Bộ Công an thành lập Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân II (People’s Police University (PPU)) tại miền Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo hạ sĩ quan và bổ túc sĩ quan Cảnh sát nhân dân theo chương trình do Bộ Nội vụ quy định và được coi tương đương như trường Trung học chuyên nghiệp của Nhà nước. Quy mô đào tạo của trường là 2.000 học sinh. Từ đó đến nay, Trường đã trở thành Đại học cảnh nhân dân – là nơi đào tạo đội ngũ chiến sĩ công an nhân dân cho đất nước.

Trường tọa lạc tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh và là địa chỉ đào tạo đội ngũ nhân lực cho ngành công an của khu vực miền Nam. Với hơn 30 năm đào tạo và huấn luyện đội ngũ chiến sĩ công an nhân dân và các lực lượng bán chuyên trong hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, Trường đã được trao tặng nhiều huân chương cao quý từ Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Các ngành đào tạo của trường bao gồm:

  • Nghiệp vụ Cảnh sát
  • Đào tạo nghiệp vụ Cảnh sát cho Bộ Quốc phòng
  • Gửi đào tạo tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng