Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).  

Giới thiệu

Đại học Công đoàn thành lập vào năm 1992, với nhiệm vụ đào tạo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về mảng nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động.

Với các hoạt động của mình, trường Đại học Công đoàn đang nỗ lực chuyển mình trong hoạt động giảng dạy, chuyển tải kiến thức và giúp người học khi tốt nghiệp có chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu tuyển dụng hiện nay.

Các chuyên ngành đào tạo hiện nay:

  • Bảo hộ lao động
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị nhân lực
  • Kế toán
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Quan hệ lao động
  • Xã hội học
  • Công tác xã hội
  • Luật