Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ – thuộc khối Đại học quốc gia Hà Nội hình thành vào năm 2004, với vai trò đào tạo, nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật hàng đầu cả nước và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Với khẩu hiệu hành động trong suốt thời gian qua: “Sáng tạo – Tiên phong – Chất lượng cao”. Trường Đại học công nghệ dần từng bước củng cố và phát triển để tăng quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường trên thế giới về khối ngành khoa học – kỹ thuật, phát triển đội ngũ cán bộ, soạn thảo giáo trình có Tiếng anh và siết đầu ra của sinh viên.

Trường hiện có trụ sở tại: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các chuyên ngành đào tạo:

  • Công nghệ thông tin
  • Máy tính và Robot
  • Vật lý kỹ thuật
  • Cơ kỹ thuật
  • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  • Công nghệ Hàng không vũ trụ
  • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • Công nghệ nông nghiệp