Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Âu Chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (kỹ năng nghe nói, đọc hiểu tài liệu, viết khá tốt tiếng Anh)

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Đại học Công nghệ thông tin – Đại học quốc gia Tp. HCM (UIT) là trường đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho lĩnh vực CNTT-TT thông qua các chương trình đào tạo tiên tiến về CNTT-TT ở bậc Đại học. Cùng với Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên thì Đại học công nghệ thông tin -Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những địa chỉ đáng tin cậy để nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin theo đuổi và đăng ký vào học.

Hiện tại Đại học Công nghệ thông tin đang có nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên cơ hữu đông đảo (170 giảng viên) có trình độ sau Đại học chiếm 84% với 2 giáo sư, 9 phó giáo sư, 26 tiến sĩ, 107 thạc sĩ, 26 đại học tham gia trợ giảng. Cơ sở chính của Trường tọa lạc ở gần khu Làng Đại học (cùng với hệ thống ký túc xác cho sinh viên và các học viên thoe học)

Hiện nay các ngành đạo tạo của trường gồm:

 • Hệ đào tạo nội địa
  • Khoa học máy tính (Computer Science).
  • Công nghệ thông tin (Information Technology).
  • Khoa học dữ liệu (Data Science).
  • Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering).
  • Hệ thống thông tin (Information Systems). Đạt chuẩn kiểm định chất lương AUN-QA năm 2016 của Asean University Network (Mạng lưới các trường Đại học Đông – Nam Á).
  • Thương mại điện tử (E-Commerce).
  • Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering).
  • An toàn thông tin (Information Security).
  • Truyền thông và Mạng máy tính (Computer Networks and Communications). Đạt chuẩn kiểm định chất lương AUN-QA năm 2018 của Asean University Network (Mạng lưới các trường Đại học Đông – Nam Á).
 • Hệ đào tạo liên kết quốc tế (do Trường Đại học Birmingham City, Anh cấp bằng tại Việt Nam)
  • Khoa học máy tính (Đầu vào Xét học bạ THPT)
  • Mạng máy tính và An toàn thông tin (Đầu vào Xét học bạ THPT)