Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu nghị được thành lập vào năm 2007, với nhiệm vụ đào tạo ba khối ngành chính bao gồm: quản lý, công nghệ, tài chính. thương mại và ngôn ngữ nhằm góp phần đào tạo các lứa sinh viên có đủ năng lực tham gia thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng hiện nay.

Trường hiện nay có cơ sở tại Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Các ngành nghề đang được giảng dạy tại trường bao gồm:

 • Tài chính ngân hàng
 • Kế toán
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Quản trị kinh doanh
 • Luật kinh tế
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Nga
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Quản lý nhà nước
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Công nghệ thông tin
 • Bất động sản
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng