Giới thiệu

Đây là một trong những ngôi trường đầu tiên về công nghệ áp dụng chương trình học của Nhật Bản (thành lập năm 2008), sinh viên được thực hành và sử dụng giá trình theo chuẩn của Nhật Bản, học tiếng Nhật và được cam kết 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường hiện có cơ sở tại 103 Nguyễn Sinh Cung, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An

  • Công nghệ thông tin
  • Công nghệ sinh học
  • Kỹ thuật xây dựng
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị du lịch và khách sạn
  • Kế toán
  • Tài chính – ngân hàng
  • Ngôn ngữ Anh